Skip to content

Tand
heelkunde

Een gezond gebit en een gezonde mond

zijn essentieel voor een algeheel goed gevoel.
Onze tandartsen kunnen u helpen met alle gangbare algemeen-tandheelkundige ingrepen voor volwassenen en kinderen: behandeling van cariës, wortelkanaalbehandelingen, tanden trekken, esthetische behandelingen, tandsteenverwijdering en orthodontie.

Een maxillo-faciale specialist voert kleine ingrepen uit zoals de plaatsing van implantaten, verwijdering van verstandskiezen, …

Iedereen heeft baat bij een gezond gebit en een gezonde mond.
Tandopvolging maakt deel uit van de medische basiszorg.

Lees meer

Een goede mondhygiëne en regelmatige controles zijn de sleutels tot een goede mondgezondheid en een mooie glimlach. Glimlachen verlengt de levensverwachting, vermindert stress en heeft een positieve invloed op anderen. Een mooie glimlach geeft u vertrouwen en welzijn in uw dagelijks leven, zowel in uw professionele als in uw persoonlijke leven.

Met dit in gedachten, bieden wij onze patiënten een uitgebreide tandheelkundige zorg.

Un dentiste pédiatrique qui soigne un enfant dans un cabinet dentaire

Kindertandheelkunde

Een pediatrisch tandarts houdt zich bezig met de preventie en behandeling van cariës en de vroegtijdige opsporing van eventuele orthodontische behandelingen die toekomstige slik- of ademhalingsproblemen voorkomen.

Van bij het eerste contact doet hij er alles aan om met kinderen een vertrouwensrelatie op te bouwen zodat hun ervaring positief en niet-traumatiserend is en blijft, hun hele leven lang.

Vanaf welke leeftijd ?

Zodra de eerste tandjes doorbreken (vanaf 6 maanden ongeveer) is het belangrijk een goede mondhygiëne toe te passen, gezond te eten en ziektes te voorkomen. Het voornaamste doel daarbij is cariës aan de melktanden te voorkomen.

Hoe vaak gaan kinderen naar de tandarts ?

Voor kinderen raden wij een halfjaarlijkse controle aan. Cariës bij kinderen verslechtert immers snel, zonder symptomen of pijn.

Vaak wordt de frequentie van de controles aangepast aan hoe goed het kind poetst en het risico op cariës.

Kinderen met cariës en een slechte mondhygiëne moeten natuurlijk van dichterbij worden opgevolgd. Het potentiële risico wordt bij elk bezoek ingeschat.

Diagnostic

Il est important de réaliser des contrôles dentaires de façon régulière pour pouvoir déceler d’éventuels problèmes au stade initial ce qui permet d’effectuer des traitements courts et conservateurs.

Nous disposons d’un système radiologique numérique 3D permettant de diminuer considérablement les doses d’exposition aux rayons X.

Conseils d’hygiène personnalisés et détartrage

Nous donnons une grande importance à la prévention des caries et aux problèmes de gencives. Nos hygiénistes dentaires vous aideront à obtenir une hygiène irréprochable avec des conseils personnalisés.

Nous prenons le temps d’effectuer des détartrages de qualité en utilisant les dernières technologies disponibles pour les réaliser de façon efficace et délicate. Il est important pour nous que votre expérience soit la plus agréable possible.

Traitements conservateurs

Le traitement conservateur vise à reconstituer une dent abîmée par une carie ou fracturée.

Nous utilisons des résines composites de dernière génération qui assurent une esthétique et une résistance exceptionnelle.

Pour les dents les plus abîmées ou fragilisées, nous réalisons également des restaurations indirectes comme les onlays et les couronnes en collaboration avec les meilleurs laboratoires belges.

Notre approche est très conservatrice, le but étant de préserver au maximum les tissus dentaires sains.

Traitements esthétiques

Chez Orthoteeth nous proposons différents traitements pour améliorer l’esthétique de votre sourire.

Blanchiment dentaire

Le blanchiment dentaire permet de rendre vos dents plus blanches de façon non invasive et sûre.

Nous proposons différents types de blanchiments professionnels :

  • Blanchiment à la maison (home bleaching) avec gouttières.
  • Blanchiment des dents dévitalisées (internal bleaching).
Facettes dentaires

Les facettes dentaires sont des « coquilles » très fines en céramique qui permettent de corriger des défauts de forme ou de teinte des dents antérieures, là où l’on n’arrive pas à obtenir une esthétique satisfaisante avec le blanchiment ou les restaurations en composite.

Nos facettes sont réalisées par des laboratoires belges avec une grande expérience dans le domaine pour assurer une esthétique sans compromis.

Chirurgie esthétique mucogingivale

Implantologie et chirurgie orale

Implants dentaires

Un implant dentaire est une sorte de vis en titane qui permet de remplacer une dent manquante sans besoin de toucher aux dents adjacentes.

Dans notre cabinet nous utilisons des implants de marques connues telle Nobel ou Straumann qui ont prouvé leur qualité depuis de nombreuses années.

Greffes

Pour les cas les plus compliqués là où il y a un manque d’os ou de gencive nos spécialistes en chirurgie réalisent des greffes pour rétablir une anatomie idéale pour la pose d’un implant ou pour rétablir l’esthétique. 

Extraction des dents de sagesse

Lorsqu’une dent de sagesse manque de place, ou qu’elle est mal positionnée, il est préférable de l’extraire pour éviter d’ éventuelles complications. Nos spécialistes ont une grande expérience  dans le domaine. 

Endodontie

Traitement de racine

L’endodontie est la partie de la médecine dentaire qui traite les maladies de la pulpe dentaire.  Lorsqu’une carie atteint la pulpe (nerf) ou en cas d’accident avec fracture profonde, il est nécessaire de réaliser un traitement endodontique (traitement de racine).

Prothèse fixe et amovible

Prothèse fixe

Lorsqu’une dent est très abîmée à cause de fractures, de grosses caries, il faut parfois la reconstruire avec une couronne dentaire.

Nous proposons différents types de couronnes, notamment les couronnes totalement en céramique et les couronnes céramo-métalliques.

Un pont permet de remplacer une dent manquante en utilisant les dents adjacentes comme dents piliers.

Nous réalisons des ponts totalement en céramique (zircone) ou des ponts céramo-métalliques.

Toutes nos couronnes et ponts sont réalisés par des laboratoires belges sélectionnés qui assurent un standard de qualité très élevé.

Prothèse amovible

En cas d’édentement partiel ou complet, on peut envisager de réaliser des prothèses amovibles partielles ou complètes. Nous travaillons avec des laboratoires dentaires belges réputés pour leur qualité et pour l’esthétique de leurs prothèses.

Parodontologie

La parodontologie est le domaine de la médecine dentaire qui vise à soigner les maladies des tissus de soutien des dents, le parodonte (os, gencive, ligament, cément).

Diagnose

Regelmatige controles van de tanden zijn belangrijk om eventuele problemen in een vroeg stadium op te sporen, zodat de behandeling kort en tandsparend is.

Wij beschikken over een digitaal 3D-röntgensysteem waarmee u aanzienlijk minder wordt blootgesteld aan röntgenstralen.

Persoonlijk hygiëneadvies en verwijdering van tandsteen

Wij hechten vele belang aan de preventie van cariës en tandvleesproblemen. Onze mondhygiënisten geven u persoonlijk advies voor een onberispelijke hygiëne.

Wij nemen de tijd om tandsteen te verwijderen zoals het hoort met de meest recente technologie – doeltreffend en pijnloos. Het is voor ons belangrijk dat de behandeling voor u zo aangenaam mogelijk is.

Tandsparende behandelingen

Een tandsparende behandeling is erop gericht de schade te herstellen aan een tand met cariës of een gebroken tand.
Wij gebruiken de laatste nieuwe composietharsen voor een uitzonderlijk esthetisch en sterk resultaat.

Voor erg beschadigde of verzwakte tanden voeren wij ook indirecte restauratie uit met bijvoorbeeld onlays en kronen, in samenwerking met de beste Belgische labo’s.

Wij hanteren een zeer behoudsgezinde aanpak waarbij wij het gezonde tandweefsel maximaal proberen te vrijwaren.

Esthetische benhandelingen

Orthoteeth biedt u verschillende behandelingen voor een mooiere glimlach.

Bleaching

Met bleaching kunt u uw tanden op een niet-invasieve en veilige manier witter maken.

Wij bieden verschillende types professionele bleaching aan:

  • Home bleaching: bij u thuis met bleeklepels.
  • Internal bleaching: voor dode tanden.
Facetten

Facetten zijn heel dunne “schildjes” van keramiek om kleine vormfoutjes of verkleuringen van de voorste tanden weg te werken, als bleachen of restauratie met composiet niet het gewenste resultaat geeft.

Onze facetten worden uitgevoerd door Belgische laboratoria met jarenlange ervaring, voor een onberispelijk esthetisch resultaat.

Esthetische muco-gingivale chirurgie

Implantologie en mondchirurgie

Tandimplantaten

Een tandimplantaat is een soort schroef uit titanium om een ontbrekende tand te vervangen zonder aan de buurtanden te raken.

In onze praktijk gebruiken wij implantaten van bekende merken met jarenlange bewezen kwaliteit, zoals Nobel of Straumann.

Transplantatie

In ingewikkelde gevallen met te weinig bot of tandvlees voeren onze chirurgische specialisten transplantaties uit, zodat de anatomische basis perfect is voor de plaatsing van een implantaat of voor een esthetische ingreep.

Verwijdering van verstandskiezen

Wanneer een verstandskies te weinig plaats heeft of scheef zit, kan ze beter verwijderd worden om eventuele complicaties te vermijden. Onze specialisten hebben hierin jarenlange ervaring.

Endodontie

Wortelkanaalbehandeling

Endodontie is het onderdeel van de tandheelkunde dat tandpulpziekten. Wanneer cariës tot in de pulp (zenuw) doordringt, of bij een ongeval met ernstige tandbreuk, is een endodontische behandeling (wortelkanaalbehandeling) noodzakelijk.

Vaste en verwijderbare protheses

Vaste protheses

Wanneer een tand ernstig beschadigd is door barsten of diepe cariës, moet hij soms gereconstrueerd worden met een kroon.

Bij ons kunt u kiezen uit verschillende kronen, met name kronen volledig uit keramiek en kronen uit keramiek en metaal.

Met een brug vervangen we een ontbrekende tand, waarbij de we aangrenzende tanden als steun gebruiken.

Wij voeren bruggen volledig in keramiek uit (zirkonium) of in een combinatie van keramiek en metaal.

Al onze kronen en bruggen worden vervaardigd door selecte Belgische laboratoria met de hoogste kwaliteitsstandaard.

Uitneembare protheses

Bij verlies van een deel van de tanden of het volledige gebit zijn gedeeltelijke of volledige uitneembare protheses een mogelijke oplossing. Wij werken samen met gereputeerde Belgische tandlaboratoria voor hun kwaliteitsvolle en esthetische protheses.

Parodontologie

Parodontologie is het vakgebied binnen de tandheelkunde dat ziekten behandelt van de steunweefsels van de tanden, het parodontium (tandbeen, tandvlees, wortelvlies, wortelcement).